Viktig informasjon angående skipass og skileie


Keycard på kr. 75,- kommer i tillegg til skipassprisene. Andre keycards fra Skidata kan også brukes. Keycards fra andre produsenter kan ikke brukes.

Alle kort er personlige, med unntak av klippekort. Skitrekk 1 klipp og stolheisen 2 klipp pr. tur.

Det er flombelyst fram til kl. 21 i Lille-Petter med muligheter for aking og leking hele sesongen.

Alle gjester må gjøre seg kjent med hvilke heiser og nedfarter som er åpne i forhold til vær og føre, før kjøp av heiskort. Det gis ingen refusjon i etterkant.

Vrådal Panorama Skisenter gir ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Kunden må selv vurdere vær- og føreforholdene ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter. Dersom du er usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med kassen før du kjøper heiskort.

Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskortet ikke har vært i bruk. Ved tidlig avreise på grunn av uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort.

Kjøring utenfor preparerte løyper skjer på eget ansvar. Henvisninger/oppfordringer fra personal skal følges.

Vi har tilbud for grupper. Ta kontakt for å få tilbud.

Det er ikke mulighet for forlenging av skipass, og vi tar forbehold om feil/endringer i priser.

15 % rabatt på sesongkort ved kjøp før 1. desember.

ALPINVETTREGLER


Det er viktig å sette seg inn i alpinreglene før man begir seg ut i bakken. Husk å gå gjennom reglene med barna også!

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fort og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt

Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvar for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring/utforkjøring

Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må di gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i eller svinger du oppover nedfart, må du påse at det skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring eller stans.

6. Stopp i nedfarten

Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere/fangremmer

Skistopper/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. Respekter skilt

Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Det er forbud å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering.

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av skivettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.